Menu pomocnicze

Upadki w gospodarstwie rolnym

Znaczna część zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego dotyczy upadku osób. W 2023 r. do Placówki Terenowej
w Strzelcach Opolskich zgłoszono aż 13 wypadków związanych z upadkiem osób
i przedmiotów. Wśród zdarzeń z grupy upadek osób najczęściej odnotowuje się:
upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych; upadki z wysokości
tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew; upadki z ciągników,
przyczep i maszyn rolniczych oraz upadki na nawierzchni w pomieszczeniach
inwentarsko-gospodarczych.
Do głównych przyczyn upadków osób należą: zły stan nawierzchni podwórzy
i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, zbyt wysokie i nieoznakowane
progi, a także używanie nieodpowiedniego obuwia. Równie często do wypadków
dochodzi wskutek nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn
rolniczych, niestosowania drabin i podestów do pracy na wysokości, używania
niezabezpieczonych i nieprawidłowo skonstruowanych drabin, jak również z powodu
braku poręczy i barierek przy schodach. Większości wypadków przy pracy można
zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto
pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze
wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często
wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz
konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością
i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.
Wszystkich rolników zachęcamy do podejmowania działań mających na celu
zmniejszanie ryzyka upadków poprzez usuwanie i utwardzanie nierówności terenu,
właściwe odprowadzanie wody opadowej, oznaczanie jaskrawym kolorem bądź
taśmą stopnie, progi i przejścia. Ważne jest również odpowiednie oświetlenie miejsca
pracy i ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie rolnym. Dobór wygodnego
i bezpiecznego obuwia to podstawa komfortu i bezpieczeństwa każdego rolnika.
Należy stosować obuwie z antypoślizgową podeszwą z protektorem i usztywnieniem
w okolicy kostki, a przy pracach podczas których stopy narażone są na kontakt
z upadającym ciężarem, buty z metalowymi „noskami”. Aby zapobiegać upadkom
podczas schodzenia i wchodzenia na maszyny i przyczepy rolnicze należy zawsze
prawidłowo postępować - każdorazowo korzystać z drabinki, zawsze twarzą
do maszyny trzymając się przy tym uchwytów. Podczas pracy w gospodarstwie
rolnym należy pamiętać, że drabiny „samoróbki” nigdy nie są wystarczająco
bezpieczne. Najlepiej używać drabin atestowanych, bez uszkodzeń i wad,
wykonanych z mocnych podłużnic i szczebli oraz posiadających zabezpieczenia
przed przewróceniem - u góry drabiny haki zaczepowe, u dołu ostre bolce do wbicia
w ziemię lub gumowe, antypoślizgowe nakładki. Ryzyko upadków z wysokości
zmniejszają zamontowane poręcze wzdłuż schodów oraz barierki przy otworach
stropowych. Takie zabezpieczenia można wykonać samodzielnie, niewielkim
nakładem pracy. Kategorycznie zabronione jest picie alkoholu lub stosowanie innych
używek przed pracą lub w jej trakcie. Pamiętajmy, upadek to nie przypadek,
a pośpiech, niedostateczna koncentracja i zmęczenie zwiększają
prawdopodobieństwo wypadków.
Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany
lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, telefonicznie, za pośrednictwem
poczty, drogą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem portalu
e-krus. Wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, zaleca się do 14
dni. Późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego
okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania
z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

Opracowała:
Justyna Cichoń
Starszy Specjalista
PT KRUS Strzelce Opolskie
Źródła:
1. https://www.gov.pl/web/krus/rola-rolnika-by-upadku-unikal
2. Upadek to nie przypadek – broszura prewencyjna KRUS
3. Rolnictwo – Praca rolnika dobre praktyki – broszura prewencyjna PIP


PDFUpadki w gospodarstwie rolnym – przyczyny i sposoby zapobiegania - artykuł.pdf (112,09KB)

24.04.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry