Menu pomocnicze

Obowiązkowa akcja odszczurzania na terenie gminy Walce

Obowiązkowa akcja odszczurzania na terenie gminy Walce
Wójt Gminy Walce zgodnie z § 17 Uchwały Nr XLIV/277/06 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce,
przypomina o obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie gminy Walce
w dniach od 15 – 30 października 2010 r.
Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie miasta i gminy mogą:
- zlecić pisemnie przeprowadzenie akcji odszczurzania firmom specjalistycznym,
- dokonać odszczurzania we własnym zakresie, zakupując trutkę w sklepach chemicznych.
W okresie trwania akcji odszczurzania nakazuje się właścicielom, zarządcom i użytkownikom:
1. dokładne oczyszczenie terenu nieruchomości, opróżnienie śmietników i pojemników na nieczystości (odpady) przed rozpoczęciem odszczurzania,
2. przestrzeganie czystości w nieruchomościach i nie wyrzucanie resztek pokarmowych do pojemników w czasie trwania akcji,
3. wyłożenie trutki w oznakowanych dniach i miejscach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
4. zabezpieczenie miejsc wyłożenia trutki przed dostępem dzieci,
a także zwierząt i ptactwa domowego.
Po zakończeniu akcji należy :
1/ zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie,
2/ padłe gryzonie zakopać na głębokość 1 metra w odległości co najmniej 40 m od źródła wody pitnej,
3/ zebraną nie zużytą trutkę zniszczyć poprzez spalenie.

Wójt Gminy Walce
mgr Bernard Kubata
 

14.10.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry