Menu pomocnicze

Obowiązek przedłożenia informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Wójt Gminy Walce informuje  właścicieli lub zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń technicznych oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby azbestowe będących osobami fizycznymi o obowiązku przedłożenia  informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Podstawa prawna:  art. 162 ust. 4 i 5 – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz  § 7 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876)

Przedsiębiorcy zgodnie z art. 162 ust. 2 i 3 w/w ustawy składają szczegółowe informacje o posiadanych elementach azbestowych – Marszałkowi Województwa.

W/w informacje należy przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia.
 

17.01.2011
Przewiń do góryStrzałka do góry