Menu pomocnicze

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w powiecie krapkowickim
do właściciel i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

                Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

                W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należytystan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynkuprzez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachui elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

                Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Przypominam także o zasadach właściwego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych, w celu uniknięcia wypadków spowodowanych zaczadzeniem tlenkiem węgla.

                Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawobudowlane).

                W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

 
                                             

                                      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                    w powiecie krapkowickim

                                                               Józef Nossol


Krapkowice, 20 grudnia 2011 r.

20.12.2011
Przewiń do góryStrzałka do góry