Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów

Walce, dnia 02.07.2013 r.

  IK-PP.6733.1.2013                

  

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE

 o wszczęciu postępowania w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 roku, poz. 647 z poźn. zmianami.),

podaję do wiadomości,

że dnia 02 lipca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów

Inwestycja będzie zlokalizowana:

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Zabierzów działki nr: 84, 83, 78, 73, 74, 72, 69, 68, 86, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 106, 119/1, 119/2, 61 km.2: działki nr 428, 348-km.4: działki nr 660, 647, 665, 664, 669,670,677, 16/1-km.5

Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 z podaniem nieruchomości, której dotyczy w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Walce
/-/ Bernard Kubata

03.07.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry