Menu pomocnicze

XXIX Sesja Rady Gminy Walce

                                                                                Walce, dnia 19 września 2013 r.

  


 M i e s z k a ń c y   G m i n y

 Z a w i a d o m i e n i e

  o     XXIX  sesji  Rady Gminy Walce


która odbędzie się w dniu  2  października 2013 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za I półrocze 2013 r..
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)     utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska;   

2)     zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok;

3)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

4)     udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia;

5)    zmiana uchwały nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;

6) przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce.

               7.  Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
         8.  Zamknięcie sesji.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

           Paweł Nossol

20.08.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry