Menu pomocnicze

Gminny Zespól Oświaty w Walcach - stanowisko księgowego (zakończony)

 OGŁOSZENIE
   o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

          Gminny Zespół Oświaty w Walcach ul. Mickiewicza 18   o g ł a s z a  nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  księgowego  w  wymiarze  1/2 etatu  czas określony do 30 czerwca 2008 roku

Kandydat na stanowisko księgowego winien spełniać następujące wymagania:
       wymagania niezbędne
         - wykształcenie min.średnie ekonomiczne
         - min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku w jednostkach budżetowych
       wymagania dodatkowe;
         - podstawowa znajomość obsługi komputera

Stanowisko księgowego obejmować będzie następujący zakres zadań;
         Prowadzenie ewidencji:
         - kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych
         - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
         - pozostałych środków trwałych w księgach inwentarzowych i ewidencji
             ilościowej
           Rozliczanie inwentaryzacji

Kandydat na stanowisko księgowego winien dostarczyć następujące dokumenty:
         - podanie wraz z uzasadnieniem
         - świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje
         - świadectwo pracy na potwierdzające staż pracy na podobnym stanowisku 

Termin i miejsce składania dokumentów;

 Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie w Urzędzie Gminy  w  Walcach ul. Mickiewicza 18  47-344  Walce   pokój nr 8 w terminie do   14.04.2006 r.

 Walce, dnia 30.03.2006 r.  

           OGŁOSZENIE

LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO KSIĘGOWEJ W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W WALCACH

 

 

 

 

 

1. Florek Sybilla                                  Walce

 

 

 

 

 

2. Zwior Dorota                                    Stradunia

 

 

 

 

 

3. Nowak Irena                                     Walce

 

 

 

 

 

4. Jasik Gabriela                                    Stradunia

 

 

 

 

 


Walce, dnia 24.04.2006 r.  

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Jednostka :  Gminny Zespół Oświaty  W a l c e    ul. Mickiewicza 18   47-344 Walce

 Stanowisko  urzędnicze:   księgowa

 Osoba wybrana:     Dorota Zwior       zam. Stradunia

Uzasadnienie wyboru:
       
- jako jedyny kandydat spełniła zawarte w ogłoszeniu wymaganie 
   niezbędne dotyczące stażu na podobnym stanowisku w jednostkach
   budżetowych oraz wykazała się dobrą znajomością z zakresu pracy
   wymaganego na wolnym stanowisku księgowej w Gminnym Zespole
   Oświaty w  Walcach.

Walce, dnia 23.05.2006 r. 

13.12.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry