Menu pomocnicze

Informacja dotycząca postępu budowy kanalizacji w gminie Walce

    Dzięki współfinansowanemu przez SAPARD projektowi rozpoczęto w 2001 roku budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stradunia. Zakończenie inwestycji pozwoliło na podłączenie 210 użytkowników do kanalizacji. Stradunia  jest pierwszą   miejscowością w gminie Walce prawie w 100% skanalizowaną.
Budowa kanalizacji sanitarnej objęła w Straduni nie tylko domy mieszkalne, ale również miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. sklepy, zakład stolarski, lokal gastronomiczny, młyn i inne oraz budynki użyteczności publicznej np. szkoła, parafia, straż pożarna.
Budowa kanalizacji pozwoli na ochronę środowiska, ochronę wód podziemnych trzecio- i czwartorzędowych. Wody czwartorzędowe wykazały zanieczyszczenia fizykochemiczne i bakteriologiczne przez wcześniejsze wylewanie ścieków na ziemie gruntowe. Ochrona rzeki Stradunia również jest bardzo ważna z tego względu, iż ścieki były odprowadzane przez kanalizację deszczową do rzeki Stradunia i dalej do Odry.
W tej chwili ścieki ze wsi Stradunia odprowadzane są bezpośrednio rurociągiem tranzytowym w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym do oczyszczalni w Zdzieszowicach.
Budowa kanalizacji sanitarnej usprawniła prace przedsiębiorstw zlokalizowanych we wsi Stradunia i poprawiła się jakość życia mieszkańców.
    Następny etap procesu budowy kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w 2001 roku to budowa kolektora sanitarnego z dwoma przepompowniami na trasie Stradunia-Grocholub-Walce.
Dzięki budowie kolektora możliwe są dalsze prace dotyczące kanalizacji sanitarnej w gminie Walce. Jednocześnie zostanie zahamowana degradacja środowiska naturalnego, zostaną też stworzone korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających w gminie Walce oraz uatrakcyjnione tereny gminy dla potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

    Kontynuacją budowy systemu kanalizacji gminy Walce była rozpoczęta w kwietniu i zakończona w sierpniu 2006 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Walce o długości 4631m, dzięki czemu do kanalizacji podłączonych zostało 76 gospodarstw domowych oraz 9 obiektów działalności gospodarczej.
  W 2006 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenia budowane na II etap Budowy kanalizacji sanitarnej wsi Walce, jednakże prace będą możliwe dopiero po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.


   

29.11.2006
Przewiń do góryStrzałka do góry