Menu pomocnicze

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Modernizacja kurnika w Brożcu

Walce, dnia 24.09.2007 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
 
Urząd Gminy w Walcach podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została zamieszczona Decyzja Nr PP OŚ 7624/33/2007 Wójta Gminy Walce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla :
Pana Rafała Gawlica zam. Brożec ul. Reymonta 73 47 – 341 Żużela
dla przedsięwzięcia polegającego na:  
„Modernizacji kurnika przeznaczonego na chów brojlerów kurzych            o obsadzie do 16000 szt. wraz z paszarnią, zlokalizowanych na dz. Nr 1154/10 i 1154/14 w Brożcu Gmina Walce
 
W związku z powyższym informuję, ze w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z w/w decyzja w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce, pokój Nr 11.
 
 
26.09.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry