Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska - Rozbudowie stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej Nr BTS 53 210

O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY WALCE 
z dnia  11.04.2007 r.

o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 oraz  art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 z późn. zm.)

podaje się do  wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie , prowadzonym przez Urząd Gminy Walce, znajduje się wniosek wraz z  raportem  o oddziaływaniu  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej Nr BTS  53 210 ”

lokalizacja:
Rozkochów, działka nr 558
 
inwestor
Polska Telefonoa Cyfrowa
AL. Jerozolimskie 181
00-222 WARSZAWA

Jednocześnie informuję   o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz składania  ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Walce pokój nr 13 w terminie do 15 maja 2007 r. , w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godzinach od 7.15 do 15.15.

 
                                     Wójt Gminy Walce
                                    mgr Bernard Kubata

 

 


 
19.04.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry