Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 10 Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów

Nr PP OŚ 7624 -2/42/08 Walce, dnia 11 września 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE Nr 10
WÓJTA GMINY WALCE
o wydaniu postanowienia  w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 – tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie Nr NZ/ZD – 4325-10/08 stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 


Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/
mgr Helena Kochan 
p7.jpeg
p8.jpeg
p9.jpeg

 

15.09.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry