Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Diamentowej w Straduni

 Wójt Gminy Walce                                                                                              
 
             Walce, dnia 06 sierpnia 2007r. 
 
Nr PP OŚ 7624/27/07
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
                Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ),
 
informuję
o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Diamentowej w Straduni.
Decyzja została wydana na wniosek z dnia 26.03.2007 r. złożonego przez Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce.
Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Walce , ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Walce wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stradunia.
 
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Walce
                                                                                 Bernard Kubata
 
 
06.08.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry