Menu pomocnicze

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych - Rozkochów budowa farmy wiatrowej na 45 turbin

 
 OBWIESZCZENIE
 
o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
 
                W oparciu z art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 tekst jednolity z póżn. zm), zawiadamiam, że na wniosek CLEAN ENERGY GbR oddział Walce, ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
 
Budowie Farmy wiatrowej na 45 turbin
 
 
zlokalizowanej w  miejscowości: Rozkochów  na działkach o numerach ewidencyjnych:
 
 
671, 676, 161, 859, 93/6, 89/3, 756, 448, 65/2, 443, 431, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 61, 12, 2/2,4,7/7,763, 774,785,89/2.
 
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Walce pok. Nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
   Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice 
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .
 
 Walce dnia 08-10-2007 r.                               Wójt Gminy - mgr Bernard Kubata
10.03.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry