Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie sprostowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Nr PP-OŚ 7624 -2/16/3/08 Walce, dnia 24 kwietnia 2008 r.OBWIESZCZENIE Nr 3
WÓJTA GMINY WALCE
w sprawie sprostowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 - tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej na 43 turbiny na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce w Z A W I A D O M I E N I U - OBWIESZCZENIU WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr PP-OŚ 7624-2/3/08 z dnia 11.03.2008 roku z powodu omyłki pisarskiej nie zamieszczono, iż w/w przedsięwzięcie prowadzone jest również na działce nr 89/2.
Z uwagi na powyższe wyraźnie wskazuje się, iż na działce nr 89/2 również prowadzona będzie inwestycja .
WÓJT GMINY WALCE
/-/
mgr Bernard Kubata

Otrzymują :

1. CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47 – 344 Walce
2. Strony postępowania - obwieszczenie nr 3
3. a/aObwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .

28.04.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry