Menu pomocnicze

Obwieszczenie Nr 1 Wójta Gminy Walce o wszczęciu postepowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ...budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub

PP -OŚ 7624-4/1/08 WALCE, dnia 28 lipca 2008 r.


OBWIESZCZENIE NR 1
WÓJTA GMINY WALCE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Walce w dniu 28 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi GROCHOLUB”.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150)w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.), przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § K.p.a. w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata


Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości GROCHOLUB
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .


 

28.07.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry