Menu pomocnicze

Obwieszczenie Nr 2 Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub

Nr PP-OŚ 7624-4/2/08                                                                Walce, dnia 28 lipca 2008 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE NR 2

WÓJTA GMINY WALCE

 w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 

 

Zgodnie z 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity  z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2008 r. Wójt Gminy Walce wystąpił do organów opiniujących:

 

Pismo nr Oś 7624-4/08 z dnia 28.07.2008 r. o wydanie opinii w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi GROCHOLUB”.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Walce

                                                                                                                      /-/

                                                                                                          mgr Bernard Kubata

 

 

Otrzymują:

 

1.      strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity  z późn. zm.)

2.      a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,

- tablica ogłoszeń w miejscowości GROCHOLUB

- strona internetowa Urzędu Gminy Walce

 

 

28.07.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry