Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 8 Wójta Gminy Walce w sprawie wniesienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowa farmy wiatrowej na 43 turbiny we wsi Rozkochów

Nr PP-OŚ 7624-2/29/8/08
Walce, dnia 28.07.2008 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Walce Nr 8
w sprawie wniesienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz.902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 43 turbin, na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 676, 661, 658, 93/6, 89/3, 756, 448, 443, 431, 65/2, 61, 12, 2/2, 4, 7/7, 763, 774, 785, 367, 362, 359/2, 334, 331/2, 311, 307, 297, 282, 328, 267, 276, 238, 239, 89/2, 89/1 wnioskodawca wniósł raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Raport jest dostępny do wglądu w Referacie Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18, pokój 11.

 

 

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata
 

 

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .

 

 

28.07.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry