Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 13 Wójta Gminy Walce w sprawie unieważnienia obwieszczenia nr 12

Nr PP-OŚ. 7624-2/46/13/08

Walce, dnia 01.10.2008 r.

 

OBWIESZCZENIE Nr 13
Wójta Gminy Walce
w sprawie unieważnienia obwieszczenia nr 12 z dnia 29.09.2008 r.


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 – tekst jednolity ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce” Wójt Gminy Walce unieważnia Obwieszczenie nr 12 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla w/w inwestycji.

                                                                                           Wójt Gminy Walce 
                                                                                                 /-/
                                                                                          mgr Bernard Kubata
 


 

03.10.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry