Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 17

Nr PP OŚ 7624 -2/48/17/08 Walce, dnia 17 listopada 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE Nr 17
WÓJTA GMINY WALCE
 


Działając zgodnie z art.53, w związku z art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.)

Wójt Gminy Walce zawiadamia,


że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce, pok. Nr 11 zostały zamieszczone dane o wydanej dnia 14.11.2008 r. decyzji Nr PP-OŚ 7624-2/48/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce. Decyzja wydana została dla CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów, 47 – 344 Walce.

 


 

Wójt Gminy
 

/-/mgr Bernard Kubata

17.11.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry