Menu pomocnicze

Obwieszczenie nr 18 o wniesieniu odwołania

Walce, dnia 23.12.2008 r.
Nr PP-OŚ 7624-2/55/18/08

 


OBWIESZCZENIE Nr 18

Wójta Gminy Walce

o wniesieniu odwołania

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 25 poz. 150) oraz art. 49, art. 131 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na w sprawie na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wójta Gminy Walce Nr PP-OŚ. 7624-2/48/16/08 z dnia 14 listopada 2008 roku, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego.

 


Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce,
- tablica ogłoszeń w miejscowości Walce, Rozkochów, Zabierzów, Ćwiercie, Kromołów,
Kornica, Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Walce .

 

 

Wójt Gminy

mgr Bernard Kubata

23.12.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry