Menu pomocnicze

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że na terenie gminy Walce będzie miała miejsce zbiórka odpadów komunalnych
w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
celem zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
(prócz powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej) w zakresie:

 

  • odpady surowcowe (tzw. „suche”),
  • szkło opakowaniowe,
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym zielone,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok).

 

Uwaga!

Przyjęcie odpadów nastąpi  jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Terminy usytuowania Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na terenie gminy Walce

Miejscowość

Miejsce

Data

Kromołów

działka nr 422/3, nr domu 50 A
(obok budynku Straży Pożarnej)

12.10.2013 r.

Brożec

ul. Reymonta obok byłego placu PGR

12.10.2013 r.

Rozkochów

działka 38/2 ul. Głogowska 20
plac przed Stacją Uzdatniania Wody

19.10.2013 r.

Zabierzów

działka 346 przy boisku

19.10.2013 r.

Walce

działka 1002/2 ul. Łąkowa 1 A
plac przed oczyszczalnia ścieków

26.10.2013 r.

Dobieszowice

działka 54/3, 54/1 ul. Dolna

26.10.2013 r.

Stradunia

działka 839 ul. Opolska  obok Sołtysa

02.11.2013 r.

Grocholub

działka 750/4 ul. Opolska

02.11.2013 r.

 

 

Dodatkowe informacje: 

                                          Związek Międzygminny „Czysty Region”  
                                          ul. Portowa 47
                                          47-205 Kędzierzyn-Koźle
                                           tel.  77 446 11 94

 

 

 

 

 

 

07.10.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry