Menu pomocnicze

UWAGA ROLNICY !

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach przypomina, iż mając na celu zapobieżenie przewożenia zwierząt uznanych za niezdolne do podróży, w przypadku stwierdzenia podczas kontroli / w hodowli zwierzęcia niezdolnego (ranne, osłabione) do dalszego transportu, zgodnie z przepisami rozdziału I załącznika I rozporzadzenia Rady 1/2005, o ile brak jest możliwości przeprowadzenia uboju z konieczności spełniając wymagania rozdziału VI sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zwierzę takie powinno być poddane eutanazji oraz utylizacji zwłok na koszt właściciela.

 

03.04.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry