Menu pomocnicze

Możliwość uzyskania przez przedsiębiorców pożyczek na odtworzenie środków trwałych i obrotowych zniszczonych w wyniku powodzi z 2010 r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 9 grudnia 2010 r.
Departament Instrumentów Wsparcia

Możliwość uzyskania pożyczek przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

W dniu 13 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności proponowanej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, od II połowy października 2010 r. wybrane na drodze konkursów fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi w maju, czerwcu lub sierpniu 2010 r. – pożyczek w wysokości do 50 tys. zł. Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki wsparcie skierowane jest do małych firm, które zatrudniają do 50 pracowników
i dostępne w krótkiej perspektywie czasu. Fundusze pożyczkowe w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego przedsiębiorcę kompletnego wniosku o pomoc – zawierają
z nim umowę o udzieleniu pożyczki. Wypłata środków finansowych następuje niezwłocznie po zawarciu wspomnianej umowy. Pożyczki są umarzalne w 100% jeżeli przedsiębiorca był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych oraz w 75%, jeśli takiego ubezpieczenia nie posiadał. Ministerstwo uzyskało niezbędne środki na ten cel, zatem wszyscy poszkodowani przedsiębiorcy uzyskają pomoc, jeżeli tylko złożą wniosek w terminie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają powyższe wymogi zawarte
w Ustawie z 12 sierpnia 2010 r. o ubieganie się o ww. pożyczki. Dane teleadresowe funduszy pożyczkowych, które udzielają wsparcia w poszczególnych regionach oraz szczegółowe informacje nt. zasad udzielania pomocy znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/, w zakładce: Powódź – pomoc dla przedsiębiorców. Zachęcamy wszystkich poszkodowanych w tegorocznej powodzi przedsiębiorców do ubiegania się o ww. pożyczki. Każdy z zainteresowanych, spełniający warunki opisane powyżej może otrzymać pomoc finansową na odtworzenie zniszczonego majątku.

 

13.12.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry