Menu pomocnicze

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II”.

DOCPismo przewodnie.doc
DOCmaterial_informacyjny_09-2010_.doc
O-08/OPP/AS/0304/2011 21.01.2011 r.

 


Gminy
z terenu województwa opolskiego
(wg rozdzielnika)


dotyczy: dofinansowania kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II”.

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.

Obszerna informacja o programie zamieszczona jest w materiale informacyjnym dołączonym do niniejszego pisma oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON/STUDENT II/Procedury realizacji programu oraz załączniki). Informacje o programie można również uzyskać w tutejszym Oddziale Funduszu pod nr tel. (77) 887 20 27.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie zasad realizacji programu „Student II”.


Z poważaniem
Zdzisław Krzysztofka
Dyrektor
Oddziału Opolskiego PFRON

 


 

21.01.2011
Przewiń do góryStrzałka do góry