Menu pomocnicze

Dofinansowanie do kosztów nauki w ramach programu STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

 Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu w I półroczu 2012 r. kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r.

Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ Programy realizowane obecnie/ STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz załączniki” - http://www.pfron.org.pl/portal/pl/82/1227/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki__Student_II__2011_rok.html) jak również w tut. Oddziale pod nr tel. (77) 887 20 27.

Z poważaniem

Z upoważnienia Prezesa Zarządu PFRON
Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej
Sylwia Lewandowska

                                                                  

 

 

09.02.2012
Przewiń do góryStrzałka do góry