Menu pomocnicze

Zakłady

Walce to gmina typowo rolnicza, w której przeważają gleby średniej klasy bonitacyjnej. Indywidualne gospodarstwa rolne są rozdrobnione mimo to istnie wysoka kultura rolna. Korzystne warunki hydrologiczne i klimatyczne sprawiają, że istnieje tu dobra baza surowcowa dla przetwórstwa rolno spożywczego w postaci produktów roślinnych i zwierzęcych.
Na terenie gminy działa sporo drobnych zakładów głównie handlowych i usługowych szczególnie w zakresie stolarstwa, ślusarstwa, robót budowlanych czy piekarnictwa.
Władze gminy starają się stworzyć atrakcyjne warunki dla funkcjonowania również większych zakładów. W swojej ofercie mają przygotowane uzbrojone tereny dla potencjalnych inwestorów.

Istotną sprawą dla podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gminy jest jej infrastruktura techniczna: pełny stopień zwodociągowania gminy, bardzo nowoczesna stacja uzdatniania wody, rozwiązany problem wysypiska śmieci, dobry poziom telefonizacji, a także dobre powiązania dróg lokalnych z siecią dróg krajowych.

Walory te wykorzystały już:

  • B+K Polska GmbH sp.k. - filia jednego z największych koncernów opakowaniowych na świecie, która wybudowała na terenie gminy największy, najnowocześniejszy Zakład Produkcji Opakowań z Folii.  www.bk-packaging.pl
  • GoodMills Polska Sp. z o.o.  - Zakład Produkcyjny: Młyn Stradunia.  www.goodmills.pl
  • STAHLBAU STIEBLICH - Przedsiębiorstwo konstrukcji budowlanych.  www.stieblich.de

     
06.08.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry