Menu pomocnicze

KALENDARIUM JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

logo kanalizacja kolor - Kopia.jpeg

30.04.2015 r. – zakończenie robót budowlanych w Rozkochowie

14.08.2014 r. – przekazanie placu budowy inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów 

25.07.2014 r. – podpisanie umowy na roboty budowlane z:

          1. ZRIB sp. z o.o.

          ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

          2. Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn

          ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Działające w formie KONSORCJUM wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 04.07.2014 r.

04.07.2014 r. – złożenie ofert na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”

19.05.2014 r. – podpisanie umowy na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu z: EKOCENTRUM Sp. z o.o. 54-434 Wrocław; ul. Budziszyńska 35/1 wyłonionego w  trybie zapytania ofertowego.

13.05.2014 r. – złożenie ofert na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”

17.04.2014 r. – podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”, nr POIS.01.01.00-00-175/09 w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno–ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013 zawartej z Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu.

16.12.2011 r. – rozpoczęcie robót budowlanych w Grocholubiu 

30.11.2011 r. – zakończenie robót budowlanych w Walca 

16.06.2010 r. – przekazanie placu budowy Wykonawcy – planowane zakończenie robót przewidziano na dzień 2 lipca 2012 roku

26.05.2010 r. –  podpisanie umowy na roboty budowlane z:

                        1.  Przedsiębiorstwem  Usługowo – Handlowym „M+” Sp. z o.o.
47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 13b

                        2. Kędzierzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych 
„KPRI” Sp. z o.o.47-207 Kędzierzyn-Koźle ; ul. Kłosowa 4
działające w formie KONSORCJUM wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 26.04.2010 r

26.04.2010 r. – złożenie ofert na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub”

27.03.2010 r. – powołanie Jednostki Realizującej Projekt na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Walce nr 0152/10/2009 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach do wykonywania obowiązków związanych z wdrażaniem Projektu w ramach Jednostki Realizującej Projekt. 

10.03.2010 r. – podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu z: EKOCENTRUM Sp. z o.o.       54-434 Wrocław; ul. Budziszyńska 35/1 wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 11.02.2010 r.

11.02.2010 r. – złożenie ofert na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu Funduszu Spójności pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”

27.01.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”, nr POIS.01.01.00-00-175/09 w ramach działania 1.1     – gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zawartą z Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu.

30.04.2009 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

30.03.2009 r. – powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Autorising Officer) na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Walce                nr 0151/11/2009

 

30.06.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry